PRAKTISCH. VAKINHOUDELIJK.

SUPPORT. KENNISMANAGEMENT.

Knowhow systeem
E.L.S. MAAKT KNOWHOW TOEGANKELIJK
Knowhow

Het inrichten van een digitaal kennissysteem en/of het inhoudelijk en organisatorisch support geven bij het verzamelen, opslaan, beschrijven en ontsluiten van interne knowhow (precedenten en modellen, standaardadviezen en checklists e.d.) in een dergelijk systeem.

Modellen en checklists
E.L.S. BEWAAKT KWALITEIT
Modellen en checklists

Het bieden van inhoudelijke en organisatorische ondersteuning bij het ontwikkelen van modellen en bijbehorende toelichtingen, standaardadviezen en checklists en het aanpassen daarvan in geval van ontwikkelingen in rechtspraak of wetgeving, of veranderde inzichten in de praktijk.

Externe informatie
E.L.S. SIGNALEERT
Externe bronnen

Het bijhouden en filteren van actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur, ter signalering en/of gezamenlijke bespreking tijdens (wekelijks) vakgroep overleg.

Vraagbaak
E.L.S. DENKT MEE
Vraagbaak

Het meedenken/sparren over en beantwoorden van interne vakinhoudelijke (zoek)vragen uit de arbeidsrechtpraktijk.

Verdieping
E.L.S. DRAAGT BIJ AAN KENNISONTWKKELING
Verdieping

Het opstellen van (juridisch) inhoudelijke memo’s en interne presentaties over de gevolgen voor de praktijk van belangrijke uitspraken en (achtergronden van) wijzigingen in wet- en regelgeving en het organiseren, voorbereiden en/of leiden van interne verdiepingsbijeenkomsten.

Externe activiteiten
E.L.S. FACILITEERT
Externe activiteiten

Het inhoudelijk voorbereiden van presentaties, cursussen en lezingen en het leveren van input voor publicaties, nieuwsbrieven, cliëntenseminars en clientportals.